Välittäjän selonottovelvollisuus - Selostusliite

Moikka kaikille!

Tänään haluan kirjoittaa suppeasti mikä virka on selostusliitteellä ja miksi jokaisen kiinteistönvälittäjän tulisi kiinnittää huomiota sen oikeanmukaiseen täyttämiseen. 

Mikä selostusliite?

Hyvän välitystavan mukaan toimeksiantosopimuksen yhteyteen tulee liittää toimeksiantajan antama selvitys kohteen ominaisuuksista. Tätä kutsutaan nimellä selostusliite. Alallamme on käytössä melko vakiomuotoisia lomakkeita, joissa käydään läpi mm. asunto-osakkeen/kiinteistön tietoja, käyttökustannuksia, panttivastuita, kuntoon ja kunnossapitoon liittyviä seikkoja sekä mahdollisia havaittuja vikoja/vahinkoja ja muita asumisviihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja. Ensimmäinen osa välitysliikkeen selonottovelvollisuuden täyttämistä on selostusliitteen huolellinen läpikäyminen ja täyttäminen yhdessä toimeksiantajan kanssa. Täyttämisen jälkeen toimeksiantaja vahvistaa antamansa tiedot todeksi allekirjoittamalla tai esim. sähköisesti tunnistautumalla.

Hyvä välitystapa edellyttää, että jokainen kohta käydään läpi ja niiden merkityksestä kerrotaan toimeksiantajalle. Mikäli toimeksiantaja ei tiedä jotain seikkaa, tulee selostusliitteelle kirjata että hänellä ei ole tietoa kyseisestä asiasta ja tieto pyritään sen jälkeen selvittämään muista lähteistä. Selostusliitteelle ei siis lähtökohtaisesti tule täyttää tietoja ensin muista lähteistä, kuten isännöitsijäntodistuksesta ja yhtiön muista asiakirjoista. Tiedän, tämä voi kuulostaa turhauttavalta, saadaanhan samat tiedot kuitenkin näistä asiakirjoista myöhemmin. Ensinnäkin: vaikka välitysliike välittää asuntoa, myyjä on kuitenkin vastuussa antamistaan tiedoista - hankaluus tulee siinä, jos myyjä allekirjoittaa selostusliitteen jossa on vain yhtiön asiakirjoista tulleita tietoja - onko tämä tieto myyjän antamaa? Ei ole.
Lisäksi, on tarkoitus, että välitysliike vertaa toimeksiantajalta ja yhtiöltä saatavia tietoja toisiinsa, mikäli saatujen tietojen välillä olisi ristiriitaa, on välitysliikkeen velvollisuus selvittää oikea ja ajantasainen tieto. Joskus voi kuitenkin myös yhtiön asiakirjoissa olla puutteellisia tai jopa vääriä tietoja - jos ei myyjän haastattelua ole suoritettu huolellisesti, saattaa jokin näistä tiedoista jäädä saamatta. 

Yhteenvetona siis: täytä selostusliite aina huolellisesti toimeksiantajan kanssa ja pyydä häntä vahvistamaan antamansa tiedot oikeiksi. Vasta tämän jälkeen voit alkaa täydentämään tietoja muista lähteistä. Muista myös Hyvän välitystavan ohjeen kohta jossa välitysliikettä edellytetään ottamaan toimeksiantajalta vielä erillinen vahvistus sen jälkeen, kun tietoja on täytetty muista lähteistä. Asiakirjoista tulee käydä selkeästi ilmi, mikä tiedoista on toimeksiantajan antamaa ja mikä tieto on muista lähteistä kerättyä!